Photos from the Road


Att resa betyder att nå ett mål. Att vandra betyder att vara på väg. Master of None är ständigt på väg och varje steg vi tar på detta äventyr,

tas rakt ut i det okända. Även om vi blir omgivna av försäljare från det förflutna som söker sälja oss det vi redan vet.

Vi skyddar ömt vårt frö. Det frö som ännu ej är sått.

Copyright @ All Rights Reserved